Розробка корпоративного дизайну для всіх ПТ в Україні як складова комунікаційної стратегії

Якісна комунікація та професійний брендинг є ключовими для покращення іміджу української системи природно-заповідних територій (ПТ). Багато інших країн вже розробили спільний корпоративний дизайн для своїх ПТ для того, щоб покращити їхню комунікацію і зробити ПТ легко впізнаваними для населення. Професійний брендинг є основою для кращого маркетингу, особливо туристичних напрямків. Це також допоможе підвищити обізнаність громадськості та осіб, які приймають рішення, щодо питань ПТ.

Тому було підготовлено тендерну пропозицію щодо розробки корпоративного дизайну для ПТ в Україні. Після завершення розробки бренду і затвердження його МЕПР, корпоративний дизайн буде використовуватися в усіх українських ПТ. Наприклад, буде розроблена система маркування стежок для всіх українських ПТ, які будуть застосовувати новий корпоративний дизайн і відповідні європейські стандарти. До цього завдання будуть залучені експерти з туризму.

Комунікаційна стратегія для ПТ в Україні була розроблена для того, щоб привернути увагу до ПТ та допомогти у вирішенні конфліктів. Ця стратегія є «живим» документом, який буде постійно оновлюватися протягом впровадження проекту. Для реалізації стратегії цільові парки будуть забезпечені відповідним обладнанням, а також будуть створені нові веб-сайти та проведені конкретні заходи.