Природний заповідник “Горгани”
Розташування: Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський район Заснований 1996 року Загальна площа - 5344,6 га

Заповідник «Горгани» є еталоном аутентичної недоторканої природи Українських Карпат. Горгани – це дух Карпат, навіяний легендами та міфами. Єдиний природоохоронний об’єкт IUCN категорії Ia в Українських Карпатах, один із найочільніших осередків пралісів в Карпатах (понад 65% площі заповідника). Одним з найважливіших його завдань є збереження єдиного у Європі та світі масиву пралісу релікту ранньоголоценового періоду – сосни кедрової європейської (Pinus cembra).

Крім кедрового пралісу на території розміщені осередки букових та буково-ялицево-смерекових пралісів та старовікових лісів. Територія вкрита «ґреґотами» – рідкісними типами оселищ, які представлені сумішшю живої та неживої природи, фрагменти дерев, які виживають серед великих кам’яних розсипів, що вкриті мохами та лишайниками. Окрім цього, цілями заповідника є збереження природних комплексів та об‘єктів, проведення наукових досліджень і спостережень за станом природного середовища.

Заповідник містить єдину, неперервну у горизонтальному і вертикальному розміщенні смугу пяти субформацій пралісів і демонструє стадії розвитку первинної рослинності з раннього голоцену. На кам’янистих розсипах збереглися одні із найстійкіших польодовикових поселень реліктової сосни звичайної (Pinus sylvestris) і берези темної (Betula obscura). У Ґорґанах відомі найбільші осередки реліктової дендрофлори і відшарувань материнських порід, які мають наукове значення для вивчення історії розвитку рослинного покриву у післяльодовиковий період, дослідження динамічних тенденцій гірських і високогірних екосистем у зв’язку із зміною кліматичних умов.

Унікальним також є те, що у заповіднику збереглося 67,5% пралісів, які відрізняються високою стійкістю і стабільністю. Переважаючим типом рослинності заповідника є лісовий, який займає 91,3 % його загальної площі, 6,4% території зайнято кам’яними розсипами, які поширені переважно у верхніх частинах схилів та на гребенях хребтів. На угруповання лучного типу припадає лише 1,3%, а на річки та потоки – 0,3% заповідної території.

Флора представлена 1743 видами вищих і нижчих рослин та грибів. 35 видів вищих рослин, 5 видів грибів та 2 види лишайників занесено до Червоної книги України. На території заповідника обліковано 1294 види фауни, зокрема безхребетних 1084 види та 210 видів хребетних. До Червоної книги Україні занесено 55 видів тварин.

Інформація надана адміністрацією заповідника. Детальніше: http://www.gorgany.if.ua/

Ваше повідомлення відправлено. Повідомлення не відправлено.
Спробуйте ще раз.