Конкурс місцевих ініціатив в Українських Карпатах

 

УВАГА! Визначено переможців першого конкурсу . У 2023 році буде оголошено другий конкурс ініціатив громад Карпат. Слідкуйте за оновленнями.

Для підсилення співпраці громад з природно-заповідними територіями, оголошено конкурс ініціатив з охорони природи та місцевого розвитку

Конкурс місцевих ініціатив для впровадження на території Українських Карпат (далі – Конкурс) оголошується в межах проєкту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», що реалізовується в рамках Німецької Фінансової Кооперації (FC) і фінансується за рахунок Банку розвитку KfW.

Громади, які мешкають в межах чи околицях природно-заповідних територій, відіграють важливу роль для їхнього функціонування та для збереження біорізноманіття. Території громад (об’єднані територіальні громади), природно-заповідні території та власне громади повинні отримувати вигоди від співпраці один з одним. Важливо, щоб адміністрації мали розуміння та підтримку своєї природоохоронної місії та планів. У той же час, громади отримуватимуть вигоду, в тому числі економічну, від охорони природи, яка здійснюється належним чином. Задля підтримки співпраці із місцевими громадами та розвитку економічних ініціатив, пов’язаних із сталим збереженням природних цінностей, проєкт SNPA запускає малу грантову схему підтримки місцевих ініціатив.

 • 1
  Мета і пріоритети конкурсу

  Конкурс служить для підтримки місцевих ініціатив, що сформульовані у вигляді конкретних заходів з охорони природи та місцевого розвитку на цільових територіях проєкту. Фінансова підтримка надається на реалізацію ініціатив, які відповідають, принаймні, одній з нижче вказаних вимог, а саме:

  1. повинні сприяти збереженню природи; 
  2. направлені на збалансований соціально-економічний розвиток прилеглих територій;
  3. попередження екологічного забруднення

  Підтримка надається на реалізацію наступних видів діяльності: Пріоритет № 1 «Наукова та еколого-просвітницька діяльність»

  • еколого-освітні кампанії з дітьми, а також іншими суспільними групами, адвокаційні кампанії про зв’язок між природно-заповідними територіями та місцевими громадами, проведення навчальних заходів (тренінгів, семінарів, спільних наукових досліджень тощо), пов’язаних з екологічною освітою;
  • сприяння сталому розвитку відібраних об’єднаних територіальних громад (питання екологічного стану території громад), які пов’язані з питаннями прилеглих ПЗТ;
  • наукові дослідження та заходи зі збереження біорізноманіття природно-заповідних територій (збереження видів, оселищ, територій) і територій громад, які відповідають підходу «науки для громадян» та керуються професійними науковцями;
  • заходи із потужним волонтерським компонентом щодо відновлення пошкоджених природних територій та оселищ (як приклад, русло річки чи фрагментів вирубаного лісу тощо) на території відібраної громади, безпосередня підтримка волонтерської діяльності, підтримка діяльності обраних природно-заповідних об’єктів;
  • формування освітніх майданчиків/платформ, креативних просторів, пов’язаних із природоохоронною освітою для місцевих громад;
  • збереження, популяризація та розвиток місцевих етнографічних та культурних традицій;
  • інші відповідні заходи.

  Пріоритет № 2 «Економічний розвиток на місцевому рівні» (підтримка малого та середнього підприємництва, ініціативи зі створення нових робочих місць тощо)»

  • розробка маркетингових (промоційних) матеріалів;
  • покращення матеріальної бази та закупівля обладнання у відповідності до пріоритетних напрямків діяльності;
  • фінансова підтримка для започаткування економічної діяльності у відповідності до засад сталої економіки;
  • консультаційна підтримка бізнес-експертів у відповідних сферах;
  • сприяння органічному землеробству, сільському господарству;
  • популяризація та впровадження ідей соціального підприємництва;
  • інші відповідні заходи.

  Пріоритет № 3 «Розвиток та підтримка дружнього до природи туризму»

  • підтримка туристичних послуг, що не завдають шкоди довкіллю і сталому розвитку територій громад та збереженню біорізноманіття;
  • покращення умов проживання для туристів (гостьові кімнати, готельні номери тощо) в околицях ПЗТ чи на їхній території з метою промоції екотуризму в регіоні, а також промоції екологічних туристичних послуг. Обладнання, маркетингове просування приватних екскурсоводів – можуть також бути прикладом таких пропозицій для грантів;
  • поглиблення відносин, співробітництва, обміну досвідом в туристичній галузі між громадами;
  • проведення заходів з популяризації туризму в межах природно-заповідних територій (змагання, походи тощо);
  • інші відповідні заходи.

  Пріоритет № 4 «Сприяння сталому розвитку органів місцевого самоврядування»:

  • заходи щодо поводження з відходами на території відібраних об’єднаних територіальних громад;
  • створення багатостороннього партнерства на регіональному та місцевому рівнях задля вирішення проблем сталого розвитку, співпраці між ОТГ та природно-заповідними територіями;
  • заходи з адаптації до змін клімату (ресурсо- та енергозбереження, озеленення території, використання вторинної сировини та відновлення водно-болотних угідь (включаючи облагородження джерел);
  • підтримка громадянського суспільства у громадах (створення та реєстрація громадської організації);
  • покращення матеріальної бази та закупівля обладнання у відповідності до пріоритетних напрямків діяльності;
  • інші відповідні заходи

  Цей перелік не слід вважати вичерпним. Фінансова підтримка може надаватися на інші види діяльності за умови, що вона відповідає основній меті та пріоритетам конкурсу. Види діяльності, які не можуть бути підтримані бюджетом поданого проєкту:

  • Заробітна плата менеджера проєкту (місцевої ініціативи), державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
  • Витрати на оренду офісів, поточних організаційних витрат (поповнення мобільних рахунків, оплата послуг інтернет-провайдерів);
  • Реставрація та реконструкція пам’яток архітектури;
  • Будівництво адміністративних приміщень;
  • Сплата боргів;
  • Відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • Надання прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • Заходи політичної діяльності чи релігійної пропаганди;
  • Діяльність, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
  • Закупівля транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • Надання фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

  Якщо проєкт вже фінансується іншими коштами, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та поданою проєктною пропозицією на даний конкурс.

 • 2
  Географія конкурсу малих ініціатив

  До розгляду будуть прийматися проєктні пропозиції, що реалізовуватимуться на території однієї або кількох нижче наведених об’єднаних територіальних громад:

 • 3
  Розмір фінансової підтримки

  В рамках кожного з пріоритетів фінансова підтримка становить в еквіваленті гривні від 500 до 5 000 євро.

 • 4
  Хто може взяти участь у конкурсі?

  Брати участь у конкурсі можуть:

  • органи місцевого самоврядування та виконавчої влади;
  • комунальні заклади;
  • організації громадянського суспільства (громадські організації, об’єднання, фонди, асоціації, спілки і т.п.);
  • навчальні заклади;
  • музеї;
  • будинки культури;
  • бібліотеки;
  • приватні підприємці/підприємства;
  • релігійні організації.

  У проєкті не можуть брати участь організації, які:

  • перебувають на етапі їх ліквідації;
  • мають борги, що можуть спричинити банкрутство та наступну ліквідацію;
  • можуть іншим чином спричинити виникнення обставин, що унеможливлять впровадження проєкту після його затвердження;
  • політичні партії;
  • представники, якої є членами Конкурсної комісії.

  Обов’язкові умови отримання фінансової підтримки:

  • Діяльність повинна відповідати одному із згаданих вище пріоритетів;
  • Знаходитися та бути зареєстрованими на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської або Чернівецької областей;
  • Реалізація проєкту повинна відбуватися на території вище наведених об’єднаних територіальних громад із чіткою безпосередньою користю для відповідної громади та опосередкованою користю для відповідної природно-заповідної території.

  Завдання та очікувані результати проєкту повинні відповідати пріоритетам конкурсу. Зміст проєктної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліканта з місцевими реаліями, позиціями органів влади та груп інтересів. Всі види діяльності та витрати проєкту повинні бути логічно збалансовані та узгоджуватися між собою.

 • 5
  Порядок подання проєктних пропозицій

  Для участі в конкурсі необхідно подати проєктну пропозицію та бюджет згідно встановленого зразка (скачати в пункті 10), які необхідно надіслати на електронну адресу – grants@snpa.in.ua до 28 січня 2022 року до 18:00 год. В темі листа слід вказати «Реалізація місцевих ініціатив/Назва ПТ, регіон». Проєктна пропозиція включає в себе:

  • загальну інформацію;
  • опис ідеї проєкту;
  • мету проєкту;
  • заходи, які плануються в рамках проєкту;
  • загальну вартість проєктної пропозиції.
  • лист-підтвердження (від органів об’єднаної територіальної громади), що запропонована ідея не фінансується з державного бюджету

  Термін проєктної діяльності не повинен перевищувати 12 місяців. Діяльність у межах проєкту не повинна починатись раніше 1 березня 2022 року і триватиме до 1 березня 2023 року. Порядок подання заявок відбуватиметься у 2 раунди. Кандидати повинні надіслати проєкти до 28 січня 2022 року на електронну адресу grants@snpa.in.ua. Протягом перших тижнів буде проведено два онлайн семінари (див. п. 7).   

  Критерії відбору переможців конкурсу:

  • Змістовна відповідність проєктної пропозиції пріоритетам конкурсу, обізнаність із тематикою проєктної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;
  • Логічна побудова проєкту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проєкті діяльності);
  • Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проєкту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);
  • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проєкту); 
  • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проєкту та умовам конкурсу.

  Після закінчення терміну подачі заявок, конкурсна Комісія проведе відбір проєктів.  Підстави для відмови у підтримці проєктної пропозиції:

  • ідея проєкту не відповідає жодному з пріоритетів конкурсу або має нижчу пріоритетність у порівнянні із іншими заявками;
  • діяльність проєкту не реалізовується на території громад, вказаних вище.

  Право на доопрацювання проектів – 10 днів після відбору. Що може бути предметом доопрацювання?

  • загальна ідея проєктної пропозиції відповідає одному з пріоритетів конкурсу, але не всі розділи аргументовані належним чином (члени комісії можуть потребувати додаткових відомостей);
  • аплікант є  юридичною особою, але немає відкритого рахунку в банку на момент подачі заявки;
  • проєкт надзвичайно актуальний та важливий, проте представлений план його реалізації є певним чином не реалістичний.

  Відібрані апліканти під час доопрацювання відповідають на питання членів комісії та більш детально описують заходи в рамках ініціативи та витрати. Команда проєкту надає пряму консультаційну та технічну підтримку на цьому етапі.  Після отримання доопрацьованих заявок, проєктні пропозицій будуть представлені конкурсній Комісії ще раз, члени якої обиратимуть переможців для отримання грантової підтримки. Графік порядку подання і розгляду заявок подано в п. 10.

 • 6
  Конкурсна комісія

  Для розгляду проєктних пропозицій створюється конкурсна Комісія (далі Комісія), у кількості 7 членів, до складу якої входять представники:

  • Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів;
  • Проєкту «Підтримки природно-заповідних територій в Україні» (2 члени);
  • Директори (заступники) відповідних природно-заповідних територій;
  • Представник обласної державної адміністрації Карпатського регіону;
  • Громадських організацій, які працюють з громадами або у Карпатському регіоні (2 члени). 

  Роботою Комісії керує її Голова. Відповідальний секретар Комісії готує матеріали для розгляду на засіданнях Комісії, здійснює реєстрацію учасників засідання Комісії та відповідальний за ведення протоколів засідань. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Засідання Комісії може проводитися за особистої участі членів Комісії або за їх участі на засіданні в режимі онлайн. Порядок денний засідання Комісії затверджує її Голова. Після завершення приймання документів на засіданні Комісії Голова оголошує про кількість поданих на конкурс проєктів та кожен член Комісії отримує лист оцінки проєкту, у якому виставляє бали оцінки для кожного проєкту. Кожен член Комісії оцінює подані проєкти відповідно до таких критеріїв:

  • відповідність проєкту пріоритетам конкурсу:

   

  1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
  Проєкт не  відповідає жодному з пріоритетів конкурсу Важко визначити чи проєкт відповідає пріоритетам конкурсу Проєкт частково відповідає одному із пріоритетів конкурсу Проєкт майже відповідає пріоритетам конкурсу Проєкт повністю відповідає принаймні одному пріоритету конкурсу

   

  • обґрунтованість необхідності реалізації проєкту:

   

  1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
  Проєкт можна не реалізовувати Проєкт може бути реалізований, а може і не бути реалізований Проєкт можна реалізувати в інший час Проєкт потрібно реалізувати Проект життєво необхідний

   

  • рівень вирішення проєктом конкретної проблеми:

   

  1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
  Проєкт зовсім не вирішує жодної проблеми Реалізація проєкту не вплине на вирішення проблеми загалом Проєкт усуває наслідки, а не причини проблеми Проєкт частково вирішує проблему Проєкт повністю вирішує проблему

   

  • раціональність використання коштів бюджету проекту:

   

  1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
  Бюджет проєкту не відповідає завданням проєкту Бюджет проєкту відповідає меншості  задекларованих завдань Бюджет проєкту частково відповідає завданням проєкту Бюджет проєкту відповідає більшості задекларованих завдань Бюджет проєкту повністю відповідає завданням проєкту 

   

  • тривалість отриманого ефекту від реалізації проєкту:

   

  1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
  Ефект від проєкту закінчиться після його реалізації 0,5-1 рік 1-2 роки 2-4 роки Проєкт містить механізм для повного самозабезпечення у майбутньому

   

  • залучення інших джерел фінансування:

   

  1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
  Власний внесок відсутній Власний внесок у вигляді фізичної праці Власний внесок у вигляді фізичної праці та матеріальних ресурсів Власний внесок у вигляді фізичної праці, матеріальних та фінансових ресурсів  від ін. донорів чи спонсорів. Власний внесок у вигляді фізичної праці, матеріальних та фінансових ресурсів місцевих мешканців

   

  • кількість осіб, що отримають користь від реалізації даного проекту:

   

  1 бал 2 бали
  Менше 20 осіб  Більше 20 осіб

  Рішення Комісії приймаються у форматі відкритого голосування, простою більшістю голосів від загального складу Комісії. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії. Якщо член Комісії бере участь у засіданні Комісії в режимі онлайн, він може надіслати електронну (скановану) копію свого підпису з дозволом долучити його до протоколу засідання Комісії щодо визначення переможців конкурсу з наступним текстом: «Прошу долучити мій підпис до протоколу засідання Комісії щодо визначення переможців конкурсу з відбору місцевих ініціатив в межах проєкту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні». Під текстом повинні бути вказані: ім’я, прізвище, дата та особистий підпис особи. Комісія розглядає подані проєкти у такому порядку:

  • у першій частині засідання члени Комісії особисто проводять попередній розгляд кожного окремого проєкту та виставляють бали відповідно до критеріїв, вказаних вище. Бали виставляються цілими числами;
  • після закінчення попереднього розгляду секретар Комісії сумує бали, отримані кожним проєктом та оголошує їх членам Комісії, окремі проєкти можуть обговорюватися більш детально.

  Рішення щодо визначення проєктів, рекомендованих до фінансування,  визначається за результатами обговорення Комісією та відкритим голосуванням (простою більшістю голосів) по кожному проєкту. При рівній кількості голосів вирішальним є рішення Голови Комісії. У випадку, коли загальна сума бюджетів проєктів, рекомендованих до фінансування, є більшою від обсягу грантового фонду, формується рейтинг  проєктів  за наступним принципом – проєкт з найбільшою кількістю балів, отримує найвищий рейтинг № 1, відповідно проєкт з найменшою кількістю балів отримує найнижчий рейтинг. До фінансування (згідно рейтингу) допускаються ті проєкти, загальна сума бюджетів яких не перевищують грантового фонду. Рішення Комісії оформляється протоколом, у якому зазначаються перелік назв проєктів, найменування виконавців та обсяг коштів, що виділяються на їх виконання. Протокол підписується Головою та усіма членами Конкурсної комісії. Даний протокол є підставою для укладання договору про реалізацію проєкту з виконавцем. Про Рішення Комісії учасники конкурсу повідомляються письмово.

 • 7
  Онлайн семінари

  Для більш детального роз’яснення умов конкурсу та складання проєктної заявки адміністратором конкурсу буде організовано два онлайн семінари 11 січня 2022 та 21 січня 2022 року на платформі ZOOM (о 16.00). Реєстрація на онлайн консультацію 21 січня (16:00): https://forms.gle/RMYUCtKXJWXPqqPK6 Презентація про конкурс з онлайн консультації: https://cutt.ly/UIAci3Y

 • 8
  Виплата грантових коштів та звітність

  Протягом 20 днів від дати ухвалення рішення Комісією про підтримку проєкту укладається договір про виконання проєкту з переможцями Конкурсу. Фінансування малого гранту проводиться згідно термінів, вказаних у договорі про виконання проєкту. По завершенні виконання проєкту учасник готує повний описовий та фінансовий звіти, які подаються відповідно до Комісії.  Звіт має містити повний опис робіт відповідно до форми, передбаченої проєктом SNPA, виконаних в рамках проєкту та фоторепортаж. Звіти є відкритими для ознайомлення і зберігаються в Комісії протягом трьох років від часу закінчення проєкту.

 • 9
  Графік порядку подання і розгляду заявок
  Графік порядку подання, розгляду та оцінки заявок
  21.12.2021 ОГОЛОШЕННЯ 
  11.01.2022 1-а онлайн консультація для аплікантів (на платформі Zoom) (1-й тиждень). 
  21.01.2022 16:00 2-а онлайн консультація для аплікантів (на платформі Zoom) (3-й тиждень) Реєстрація: https://forms.gle/RMYUCtKXJWXPqqPK6
  28.01.2022 КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ ЗАЯВОК ДЛЯ АПЛІКАНТІВ
  14.02.2022 ОЦІНКА ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОЦІНЮВАЛЬНИМ КОМІТЕТОМ
  10 днів після оцінки ДООПРАЦЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
  24.02.2022 ФІНАЛЬНИЙ ВІДБІР ПЕРЕМОЖЦІВ
  28 ЛЮТОГО 2022 РОКУ – ПОЧАТОК НАДАННЯ ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ ПЕРЕМОЖЦЯМ
 • 10
  Завантажити документи для заповнення

  Для участі в конкурсі необхідно подати проєктну пропозицію та бюджет згідно встановленого зразка (скачати нижче), які необхідно надіслати на електронну адресу – grants@snpa.in.ua до 28 січня 2022 року до 18:00 год. Приклад заповнення бюджету: https://cutt.ly/yIAxNXL В темі листа слід вказати «Реалізація місцевих ініціатив/Назва ПТ, регіон». Скачати проєктну пропозицію Скачати бюджет

 • 11
  Відповіді на запитання

  Тут зібрані відповіді на питання, які ми отримали під час першої та другої онлайн консультацій та на пошту проєкту info@snpa.in.ua. Скачати відповіді на запитання 1 та Скачати відповіді на запитання 2. Якщо Ви не знайшли відповіді на Ваше запитання – пишіть на пошту info@snpa.in.ua.

Питання, на які Ви не знайшли відповіді тут - можете задати на пошту проекту: info@snpa.in.ua
Ваше повідомлення відправлено. Повідомлення не відправлено.
Спробуйте ще раз.