Про проект

Проект «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» сприяє збереженню унікальних природних багатств країни європейського та світового значення, серед яких є великі ділянки природних ландшафтів, включно із незайманими лісами, що робить цю місцевість надійним осередком збереження багатьох рідкісних видів рослин і тварин. Багато з них є ендеміками, тобто зустрічаються лише в конкретному регіоні, і/або перебувають під загрозою зникнення, що робить їх охорону завданням глобальної важливості. Однак, у порівнянні із більшістю європейських країн, площа природно-заповідних територій в Україні є низькою.

Проект був розроблений десять років тому, щоб підтримати збереження цієї важливої природної спадщини. Після переговорів з урядом України, Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку вирішило надати фінансову підтримку програмі по природоохоронних територіях України. У 2012 і 2013 роках було завершено техніко-економічне обґрунтування для підготовки повного проекту. Тендер на реалізацію повного проекту почався в середині 2015 року, остаточний запуск відбувся 17 травня 2016 року.

Завдяки проекту природо-заповідні території в Україні повинні бути не лише зміцнені, але очікується і зменшення негативного впливу людини на природні ресурси. Серед основних загроз багатому біорізноманіттю країни виділяють:

 • 1
  великомасштабні суцільні вирубки у Карпатах, а також знищення лісів у поліському регіоні
 • 2
  перетворення (а, отже, руйнування) природного середовища для інтенсифікації сільського господарства, а також невідповідного лісового господарства;
 • 3
  підвищений рівень забруднення, нераціональне управління водотоками та прибережними територіями;
 • 4
  недостатній рівень дотримання політики і законів, а також зростання бідності в деяких сільських районах;

Уряд Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ), надало грант у розмірі до 14 млн. євро для реалізації проекту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні». Проект реалізовується в рамках Німецької Фінансової Кооперації (FC) і фінансується за рахунок Кредитної Установи для Відбудови KfW. Міністерство екології та природних ресурсів (МЕПР) України бере на себе повну відповідальність за впровадження та функціонування проекту.

AHT GROUP AG (AHT) у співпраці із Дунайсько-Карпатською Програмою Всесвітнього фонду природи (WWF) та Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) були визнані переможцями тендеру та уклали контракт при фінансовій підтримці KFW від імені МЕПР на правах Консультанта з метою його впровадження.

Ключовими партнерами у впровадженні проекту є (і) МЕПР, (іі) адміністрації природо-заповідних територій, (ііі) представники місцевих громад і громадські групи, (iv) профільні державні агенції, (v) Консультант, що впроваджує проект і (vі) партнери-підрядники (постачальники послуг, товарів, будівельні компанії, НУО, аудитор).
Які природно-заповідні території входять у проект?

Техніко-економічне обґрунтування проекту було проведене у підготовчий період проекту у 2012-2013 рр. У результаті багатоступеневої і багатокритеріальної оцінки українських природоохоронних територій, була досягнута згода щодо включення до списку проекту 9 таких територій, для кожної з яких були здійснені індивідуальні техніко-економічні обґрунтування. Вони включають в себе орієнтовний перелік інвестиційних потреб, виявлені можливості для інвестування в соціально-економічні заходи, детальний аналіз зацікавлених сторін і т.д.

На основі технічно-економічного обґрунтування, цільовими для Проекту були визначені такі території (короткий перелік):

Проект розпочався із заходів у двох обраних природно-заповідних об’єктах (визначених у технічному завдані), а саме у Карпатському біосферному заповіднику та Природному заповіднику «Горгани», але одразу після початкової фази було розширено діяльність на інші природно-заповідні території, що входять у проект.
Відбір був проведений на основі оцінки біорізноманіття, враховуючи наступні критерії:
 • 1
  поширеність рідкісних або зникаючих видів (використовуючи підхід Key Biodiversity Area (Ключові області біорізноманіття);
 • 2
  наявність важливого європейського природного середовища існування;
 • 3
  збіг з міжнародними важливими пріоритетними екозонами, екосистемами (наприклад, 200 пріоритетних глобальних екорегіонів WWF, об'єкти Світньої спадщини ЮНЕСКО і т.д.)
Окрім цього, оцінювалася можливість зміцнення управління природо-заповідних територій за рахунок інвестицій та інституційна і соціо-політична структури.
Мета проекту та очікувані результати
Основною метою проекту є покращення управління та ефективності обраних природоохоронних територій в Україні, а також збільшення чи підтримування на високому рівні сприйняття таких територій місцевими громадами.
Чотири результати, які повинні бути отримані, з метою досягненння мети проекту:
 • 1
  Обрані природно-заповідні території мають необхідні плани розвитку;
 • 2
  Обрані природно-заповідні території мають необхідну інфраструктуру, обладнання та штат (які відповідають планам розвитку). Така інфраструктура може бути забезпечена автомобілями і мотоциклами для рейнджерів, їхнім обмундируванням і зведення нових постій для них та ремонтом адміністративних будівель, а також інформаційними і візит-центрами).
 • 3
  Місцеві жителі, які проживають у сфері дії обраних ПТ, в основному позитивно сприймають ПТ, рівно як і відповідні правила, обмеження, а також і вигоди від соціально-економічних заходів інвестиційного характеру для населених пунктів, що розміщені у безпосередній близькості від ПТ.
 • 4
  Адміністрація і управління національною системою природно-заповідних територій (МЕПР) підсилилися за рахунок інвестицій у вибрані природно-заповідні території.
Тривалість проекту становить 6 років, починаючи з травня 2016 роком та закінчуючи квітнем 2022 року.
Команда проекту
Ваше повідомлення відправлено. Повідомлення не відправлено.
Спробуйте ще раз.